Dzisiaj jest piątek, 31 marca 2023 r.   (90 dzień roku) ; imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina
O G Ł O S Z E N I A


Prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina

 Marcin z Wrocimowic... - odc. 14 
Radziemice, 20-12-2017; Zbigniew Pałetko
W dniu 11 kwietnia 2016 roku odbyła się nocna wędrówka Małopolskim, Szlakiem św. Jakuba ze Skalbmierza do Zielenic, kościoła parafialnego p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Uczestniczyło około 200 pielgrzymów. Była to ekstremalna, nocna pielgrzymka Drogi Krzyżowej przy świetle lampionów i pochodzi o łącznej długości 25 km przez następujące miejscowości:...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 13 
Radziemice, 28-11-2017; Zbigniew Pałetko
Najważniejszym zabytkiem turystycznym Wrocimowic jest zespół kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła, wpisany do rejestru zabytków oraz Kopiec Marcina. We Wrocimowicach występują miejsca posiadające doskonałe warunki widokowe na dolinę potoku Racławka. Z najwyższego wzniesienia przy słonecznej pogodzie i czystym powietrzu widoczne jest pasmo Tatr polskich i słowackich oraz Beskidy...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 12 
Radziemice, 21-11-2017; Zbigniew Pałetko
Obelisk we Wrocimowicach został wykonany w ramach obchodów 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Wykonanie tablicy zlecił Urząd Gminy Radziemice, wykonawcą był Zakład Plastyczny w Miechowie. Wykonanie postumentu i prace porządkowe w czynie społecznym wykonali mieszkańcy Wrocimowic. Szczególnej pomocy udzielili Pan Homa, Sylwester Świątek oraz Sylwester Gaweł radny gminy Radziemice. Byli również organizatorami uroczystości rocznicowych, na które złożyły się: uroczysta Msza św. w miejscowym kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła, poświęcenie obelisku,...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 11 
Radziemice, 18-10-2017; Zbigniew Pałetko
Marian Wawrzeniecki [Marian Wawrzeniecki, artysta malarz, archeologii etnograf, urodził się w 1863 roku w Warszawie. Studiował w Szkole Rysunkowej Warszawskiej i w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki. Z zamiłowania był badaczem kultury dawnych Słowian. Archeologią zainteresował się w 1887 roku w czasie pobytu u krewnych w Lelowicach. Swoje pierwsze poszukiwania prowadził w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku. W późniejszym okresie, w trakcie licznych wyjazdów w teren, odkrył wiele stanowisk archeologicznych...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 10 
Radziemice, 2-10-2017; Zbigniew Pałetko
Kopiec charakteryzuje wiele elementów przyrodniczych oraz środowiska naturalnego, które wspólnie lub każdy osobna mogą być przedmiotem zainteresowania turysty. Pod względem walorów przyrodniczych należy wymienić teren zieleni. Kopiec porasta trawa, częściowo od strony północnej występują pojedyncze krzewy i niskie drzewa. Pole przylegle od strony wschodzenie wykorzystywane jest rolniczo.

Opis kopca...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 09 
Radziemice, 23-09-2017; Zbigniew Pałetko
W średniowieczu murowane budowle stanowiły nieodłączny element krajobrazu Europy i kojarzy się z systemem feudalnym. W Polsce, w tym okresie murowane obiekty należały do rzadkości. Na początku XVI w. Na terenie Królestwa Polskiego murowanych budowli o charakterze kościelnym lub świeckim było ok. 1350. Szacunkowo rzecz biorąc obiekty murowane stanowiły ok. 4% całkowitej zabudowy. Prawie połowa wymienionych budowli powstała w XV w.

Przy tak dużej dominacji budowli drewnianej bardzo ceniono sobie kamienne zamki. Posiadanie murowanej rezydencji był wówczas marzeniem szlachetnie urodzonych...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 08 
Radziemice, 6-09-2017; Zbigniew Pałetko
Historyczne materiały źródłowy opisujące Marcina z Wrocimowic są skąpe i dotyczą one głównie jako bohatera, rycerza Bitwy pod Grunwaldem w opisie kronikarza Jana Długosza, na które powołują się późniejsi historycy.

Ojcem kronikarza Jana Długosza był Jan Długosz z Niedzielska. Jan Długosz z Niedzielska urodził się pod Wieluniem, herbu Wieniawa (zm. 1444) - rycerz, starosta nowokorczyński i brzeźnicki. Uczestnik bitwy pod Grunwaldem, walczył w chorągwi ziemi wieluńskiej za co otrzymał...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 07 
Radziemice, 28-08-2017; Zbigniew Pałetko
W średniowieczu chorągwie były dwojakiego rodzaju. Największe, i najważniejsze nosiły nazwę gonfanomów. Symbolizowały one nie tylko grupę rycerzy tego samego herbu, z tej samej ziemi ale również całe państwo. Używane były przez najsilniejsze oddziały w armii. Gonfanom dla podkreślenia ważności nadawano znaki wojskowe poprzez bardziej rozbudowane kształty poprzez. rozcięcia i wycięcia zębów. Były po stronie swobodnej wycięcia od dwóch do pięciu długich rogów czyli stref w kształcie trójkątów albo prostokątów...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 06 
Radziemice, 8-08-2017; Zbigniew Pałetko
Pod koniec 1409 lub na początku 1410 roku zmarł chorąży krakowski Żegota z Pisar herbu Topór. Ponieważ planowana była w okresie letnim w 1410 r. kampania przeciw Zakonowi Krzyżackiemu, zaistniała pilna potrzeba mianowania na to stanowisko nowego rycerza, Chorążego Wielkiej Chorągwi Ziemi Krakowskiej z Białym Orłem, króla Władysława Jagiełły. Wybór padł na Marcina z Wrocimowic, spowodowany jego rycerskimi zasługami, którymi wykazał się podczas walk na Żmudzi. Cieszył się również uznaniem u króla Władysława Jagiełły oraz rycerstwa, z którymi brał udział w licznych turniejach. Na stanowisku chorążego Marcin pozostał dożywotnio...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 05 
Radziemice, 26-07-2017; Zbigniew Pałetko
Marcin z Wrocimowic był rycerzem i pochodził z herbu Półkozic. Był to Polski herb szlachecki, który występował głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej, łęczyckiej i sieradzkiej. W 1413 r., przeniesiony został na Litwę [Alfred Znamierowski; Herbarz rodowy; Warszawa; Świat Książki; 2004; s. 151.]. W 1359 w lasach Płoniny na Wołoszczyźnie, w klęsce poniesionej przeciwko armii mołdawskiej, chorągiew Półkoziców miała wpaść w ręce nieprzyjacielskie.

Chorągiew z Półkozicem Jana Ligęzy brała udział w Bitwie pod Grunwaldem. Około 274 rodów używało herbu Półkozica...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - odc. 04 
Radziemice, 18-07-2017; Zbigniew Pałetko
Marcin z Wrocimowic występuje w dokumentach historycznych jako: Marcisz, Martinus, Marcissius z Wrocimowic, z Rogowa, Moszczenicy [Polski Słownik Biograficzny, t,19.]. Pochodził z Małopolski, niezamożnej rodziny, był ubogim rycerzem i spokrewniony z mieszczaństwem lwowskim. Powoli dorabiał się zarówno majątku, jak i pozycji społecznej, ponad szeregowe rycerstwo. Zachowane dokumenty z szeregu procesów o sprawy majątkowe, w jakich był stroną, świadczą o jego sporej zapobiegliwości...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - Kościół we Wrocimowicach odc. 03 
Radziemice, 8-07-2017
Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła we Wrocimowicach położony jest w środkowej części wsi, po wschodniej stronie drogi głównej prowadzącej do Racławic.

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1326 r. parafia Wrocimowice należy do dekanatu Pałecznickiego i ma plebana Przemysława...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic... - Wrocimowice zarys historyczny odc. 02 
Radziemice, 29-06-2017
Wrocimowice - miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim, gmina Radziemice. W średniowieczu wieś należała do powiatu proszowskiego, województwa krakowskiego.

Historia miejscowości Wrocimowice prezentuje się ciekawie i odzwierciedla dzieje jej mieszkańców na przestrzeni wieków...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 
 Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina - nowa publikacja 01 
Radziemice, 9-06-2017
Zasadniczym celem pracy, zgodnie z tytułem jest zaprezentowanie postaci Marcina z Wrocimowic oraz znaczenia historycznego i kulturowego zabytków znajdujących się we Wrocimowicach. W miejscowości tej można znaleźć obiekty o znaczących aspektach dla rozwoju turystyki kulturowej. Każdym rokiem rozwija się turystyka, która nabiera cech turystyki kulturowej i obejmuje ona wycieczki podejmowane na festiwale, rocznicowe uroczystości oraz podróżami dla zapoznania się z przyrodą, folklorem i sztuką oraz poznaniem pomników bohaterów...
 prossoviana (on-line) - Marcin z Wrocimowic. Kopiec Marcina 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
marzec  31  piątek
[10.00]   (Koszyce)
Ważne spotkania informacyjne dla rolników
[20.00]   (Skalbmierz)
VII. Nocna Droga Krzyżowa (Skalbmierz - Kościelec)
kwiecień  1  sobota
[9.30-13.30]   (Skalbmierz)
"Krew darem życia - 2023" akcja honorowego krwiodawstwa
[15.00]   (Nowe Brzesko)
Baba wielkanocna - konkurs dla KGW gminy N.Brzesko
kwiecień  2  niedziela
[12.15]   (Proszowice)
Doktor Dolittle - spotkania z bajką
kwiecień  3  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego

  Zdobądź 50 darmowych spinów za rejestrację zacząć grać w kasynie online. Doładowanie w dogodnej kwocie https://www.polish-casinos.com/casino-depozyt-10-zl/ w kasynie.

  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  szczegóły
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ