Dzisiaj jest piątek, 31 marca 2023 r.   (90 dzień roku) ; imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Adam Słupek życie i twórczość tom I
O G Ł O S Z E N I A


Prossoviana (on-line) -
Adam Słupek życie i twórczość tom I

 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 21 
Proszowice, 11-10-2019; Zbigniew Pałetko
Na pierwszym powojennym marszu ustanowiono odznakę pamiątkową "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki", wg projektu Wojciecha Pęgiela, wzorowaną na odznace I Brygady Za wierną służbę. Od 1983 r. odznaka nadawana jest tym uczestnikom, którzy trzykrotnie przejdą trasę całego Marszu.

Adam Słupek 1986r. otrzymał odznaczenie Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki, które przyznała Kapituła Związku Legionistów Polskich, o czym informowało Pismo Kadrówki pt. 6 sierpnia...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 20 
Proszowice, 27-09-2019; Zbigniew Pałetko
Na pierwszym powojennym marszu ustanowiono odznakę pamiątkową "Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki", wg projektu Wojciecha Pęgiela, wzorowaną na odznace I Brygady Za wierną służbę. Od 1983 r. odznaka nadawana jest tym uczestnikom, którzy trzykrotnie przejdą trasę całego Marszu.

Adam Słupek 1986r. otrzymał odznaczenie Uczestnika Marszu Szlakiem Kadrówki, które przyznała Kapituła Związku Legionistów Polskich, o czym informowało Pismo Kadrówki pt. 6 sierpnia...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 19 
Proszowice, 17-09-2019; Zbigniew Pałetko
Zachowały się zbiory Adama Słupka znaczków i kart pocztowych z okresu działalności solidarnościowej oraz Poczty Polskiej z lat 80. XX w. Na szczególne uznanie zasługują zbiory o Józefie Piłsudskim. Zachowały się również zdjęcia, grafika i obszerna literatura o Marszałku Józefie Piłsudskim. Można o Adamie Słupku powiedzieć, ze był kolekcjonerem Narodowych Pamiątek. Zbieractwo było jego pasją ułatwiającą życie...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 18 
Proszowice, 3-09-2019; Zbigniew Pałetko
Wydawnictwa prasy podziemnej oraz zbiory znaczków i kart były tematem wystaw jakie Adam Słupek wykonywał. Odbywały się w takich miejscach jak: Kościół w Krakowie pw. św. Brata Alberta os, Dywizjonów 303, kościół w Mistrzejowicach, kościół w Radziemicach pw. św. Stanisława bp. m. w zakładzie pracy...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 17 
Proszowice, 27-08-2019; Zbigniew Pałetko
Był dwukrotnie odznaczony medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. W dniu 14 października 1989 r. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Komitet Opieki Kopca Józefa Piłsudskiego wystąpiło o nadanie Adamowi Słupek Srebrnego medalu Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej:...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 16 
Proszowice, 19-08-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek Chorąży Sztandaru Kadrówki podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie odsłonięty został 10 listopada 2008 r. w przeddzień 90. rocznicy odzyskania Niepodległości Polski...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 15 
Proszowice, 8-08-2019; Zbigniew Pałetko
O Chorążym Sztandaru Kadrówki pisał Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Michałowickiej [Kwartalnik Społeczno-Kulturalny, Naddłubniańskie Pejzaże, nr 1 (21) 2009 Nad Dłubnią - wydanie specjalne; 95 LAT "KADRÓWKI" - 1914-2009. 15 lat pod nowym Sztandarem Kadrówki]...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 14 
Proszowice, 29-07-2019; Zbigniew Pałetko
Sztandar pierwotnie nazywano chorągwią i wywodzi swój początek z dawnych znaków bojowych i rozpoznawczych, które skupiały wojowników podczas bitwy. Z każdą chorągwią wiązały się głębokie treści ideowe. Jak dawniej tak i dzisiaj otacza się sztandary powszechną miłością i czcią. Przy wręczaniu chorągwi przypominano o obowiązku jego obrony choćby za cenę krwi i życia. Na przestrzeni historii znane są przypadki obrony chorągwi...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 13 
Proszowice, 18-07-2019; Zbigniew Pałetko
Przez wiele lat był Chorążym Sztandaru Kadrówki. Jego strzelecki mundur, sylwetka przypominająca Komendanta Józefa Piłsudskiego i dzierżony przez niego Sztandar Kadrówki były przez wiele lat nieodłącznym elementem nie tylko corocznej wędrówki z krakowskich Oleandrów do Kielc, ale wszystkich ważniejszych uroczystości patriotycznych w Polsce. Należał do pokolenia, które czerpało swą siłę i moc z wcześniejszych pokoleń,...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 12 
Proszowice, 8-07-2019; Zbigniew Pałetko
I. Adam Słupek uczestniczył w Sesji Naukowej setną rocznicę Czynu Niepodległościowego Polaków. Jako Chorąży Sztandaru Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, prezentował w trakcie Sesji Naukowej replikę munduru strzeleckiego z 1914 r.

W setną rocznicę Czynu Niepodległościowego w Krakowskim, w Pałacu Wielopolskich odbyła się w dniu 12 kwietnia 2014 r. Naukowa Sesja pt. Kraków na drodze do Niepodległości. W sesji czynnie uczestniczył Adam...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 11 
Proszowice, 27-06-2019; Zbigniew Pałetko
Od 1984 r. uroczystości Ludzi Pracy z regionu Małopolska odbywały się parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach. Ksiądz Kazimierz Jancarz organizował co tygodniowe, czwartkowe Msze św. za Ojczyznę, które gromadziły tysiące wiernych. Na każdej uroczystości Ludzi Pracy w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach był Adam Słupek...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 10 
Proszowice, 18-06-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek zajmował się rozprowadzaniem znaczków i kart pocztowych oraz prasy konspiracyjnej. Kolekcjoner pamiątek Solidarności o tematyce Niepodległościowej. Na jego zbiór składają się m.in. znaczki pocztowe sygnowane przez "Solidarność", ulotki, biuletyny, broszury, plakaty, transparenty...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 9 
Proszowice, 3-06-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek - jeden z największych posiadaczy kolekcji podziemnych znaczków i kart pocztowych w Polsce. Wydawnictwa znaczków i kart pocztowych były ważną częścią ruchu wydawniczego podziemia w Polsce. Niezależne wydawnictwa działały od stanu wojennego 1981 r. do wyborów w 1989 r. Drukowane były w niezależnych drukarniach w konspiracji przed reżimem rządowych władz komunistycznych...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 8 
Proszowice, 24-05-2019; Zbigniew Pałetko
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie zarejestrował Adama Słupka pod kryptonimem "Dekadent". Zasadniczą czynnością "Dekadent" było szczegółowe prowadzenie Adama pod wglądem operacyjno - śledczym.

W licznych aktach występuje jako S.O.S. "Dekadent". Karty informacyjne pod względem ewidencyjnym i operacyjnym Adama Słupka...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 7 
Proszowice, 8-05-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek jako opozycjonista był przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję represjonowany. Stosowali wobec niego przeróżne szykany, do których należały przeszukiwania mieszkania, zatrzymywanie na 48 godzin, a na końcu areszt, procesy sądowe i więzienie. Należał do najbardziej zaangażowanych opozycjonistów, działając przez kilka lat w konspiracji...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 6 
Proszowice, 25-04-2019; Zbigniew Pałetko
Adam Słupek zatrzymany przez milicję i aresztowany po raz drugi w dniu 27 czerwca 1985r. Pracował wówczas w "Transbud" w Nowej Hucie. Aresztowany za działalność antyreżimową, skazany w styczniu 1986r. na dwa lata więzienia.

Pierwsze aresztowania w zakładzie pracy "Transbud" w Nowej Hucie rozpoczęły się w grudniu 1980 r. Za działalność konspiracyjną w Solidarności oraz kolportaż materiałów podziemnych wydawnictw w Krakowie i...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 5 
Proszowice, 15-04-2019; Zbigniew Pałetko
Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbywają się tradycyjnie rok rocznie, w sierpniu na trasie przemarszu Oddziałów Strzeleckich Józefa Piłsudskiego z 1914 roku, z krakowskich Oleandrów do Kielc. Stanowi przedsięwzięcie sportowo - wychowawcze upamiętniajcie dzieje ruchu piłsudczykowskiego. Skuteczna reaktywacja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej po drugiej wojnie światowej miała miejsce w 1981 roku, na fali wydarzeń sierpniowych z 1980 r...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 4 
Proszowice, 29-03-2019; Zbigniew Pałetko
W roku 2009 w Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej Adam Słupek uczestniczył po raz 25. Po II wojnie światowej był to kolejny 29. Marsz Kadrówki, historycznym szlakiem bojowym I Kompanii Kadrowej, formacji utworzonej w sierpniu 1914 przez Józefa Piłsudskiego. Prowadzi on z krakowskich Olean-drów do Kielc.

W 2009 r. odbywał się on pod Najwyższym Patronatem Hono-rowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyń-skiego oraz ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 3 
Proszowice, 21-03-2019; Zbigniew Pałetko
Zawsze na uroczystościach rocznicowych, patriotycznych i w Marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc występował w charakterystycznym mundurze Piłsudczyków i w czapce zwanej Maciejówką. Przygotowując się do roli Marszalka studiował o Józefie Piłsudskim książki, relacje, zdjęcia, rysunki, które zgromadził w swoich zbiorach w kilkuset egzemplarzach. Do tego należy jeszcze dodać ustylizowane, sumiaste, wydłużone wąsy. Były starannie zadbane i wypielęgnowane, zapewniając właścicielowi elegancki, nienaganny wygląd jak u Piłsudskiego. Stały się znakiem rozpoznawczym...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 2 
Proszowice, 13-03-2019; Zbigniew Pałetko
Jan był najmłodszy z siedmiorga rodzeństwa. Pozostał na gospodarce, ojcowiźnie. Żonaty 1937 r. z Walerią Ziętek z Przemęczań. Ojcowizna Jana znajdowała się w Radziemicach, opodal kościoła. W 1936 r. sprzedał pole w Radziemicach i zakupił grunty rolne w Ibramowicach, gdzie wybudował dom mieszkalny i budynki gospodarcze...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 
 Adam Słupek życie i twórczość tom I - odc. 1 
Proszowice, 13-03-2019; Zbigniew Pałetko
Biografia o Adamie Słupek jest opisem jego życia, które zaznaczyło się w historii Radziemickiej Doliny. Pracy nadałem tytuł: Adam Słupek, życie i twórczość, aby ukazać biografie człowieka, z Ibramowic, gmina Pałecznica, pow. Proszowice...
 prossoviana (on-line) - Adam Słupek życie i twórczość tom I 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
marzec  31  piątek
[10.00]   (Koszyce)
Ważne spotkania informacyjne dla rolników
[20.00]   (Skalbmierz)
VII. Nocna Droga Krzyżowa (Skalbmierz - Kościelec)
kwiecień  1  sobota
[9.30-13.30]   (Skalbmierz)
"Krew darem życia - 2023" akcja honorowego krwiodawstwa
[15.00]   (Nowe Brzesko)
Baba wielkanocna - konkurs dla KGW gminy N.Brzesko
kwiecień  2  niedziela
[12.15]   (Proszowice)
Doktor Dolittle - spotkania z bajką
kwiecień  3  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego

  Zdobądź 50 darmowych spinów za rejestrację zacząć grać w kasynie online. Doładowanie w dogodnej kwocie https://www.polish-casinos.com/casino-depozyt-10-zl/ w kasynie.

  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  szczegóły
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ