Dzisiaj jest piątek, 31 marca 2023 r.   (90 dzień roku) ; imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek...
O G Ł O S Z E N I A


Prossoviana (on-line) -
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Proszowicach w latach 1928-2004

 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 15 
Proszowice, 2-05-2020; Barbara Żaczek
Od początku pobytu w Proszowicach, realizując dzieło miłości miłosiernej spotkały się z ogromną życzliwością ze strony społeczeństwa proszowickiego, któremu w znacznej mierze zawdzięczają założenie i objęcie tutejszej placówki. Również władze kościelne, zarówno lokalne jak i diecezjalne darzyły Siostry życzliwością i pełnym zaufaniem powierzając ich modlitwie i apostolskiemu oddziaływaniu parafian, czyniąc Siostry równocześnie współodpowiedzialnymi za rozwój Królestwa Bożego na proszowickiej ziemi...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 14 
Proszowice, 22-04-2020; Barbara Żaczek

Wykaz personalny Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Proszowicach w latach 1929-2004...

 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 13 
Proszowice, 16-04-2020; Barbara Żaczek
Dom zakonny w Proszowicach był zawsze otwarty dla dzieci i młodzieży. Do klasztornej furty pukały dziewczęta zainteresowane życiem zakonnym, te które szukały drogi własnego powołania, chciały pogłębić swoją wiarę lub były zaangażowane w pracę parafialnego KSM-u. Przychodziły na rozmowy, adorację Najświętszego Sakramentu, modliły się za Kościół, Ojczyznę i powołania do wyłącznej służby Bogu...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 12 
Proszowice, 28-03-2020; Barbara Żaczek
Szczególną troską otoczone były dzieci chore. Siostry katechetki pomagały im zrozumieć i przyjąć tajemnicę cierpienia, przygotowywały je na spotkanie z Panem Jezusem w Sakramencie Pokuty i Eucharystii. W 1985 r. dwie nieuleczalnie chore dziewczynki ze Stogniowic Pierwszą Komunię świętą przeżywały w rodzinnym domu. Do uroczystości tej przygotowywała je siostra Honorata Juchniewicz...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 11 
Proszowice, 16-03-2020; Barbara Żaczek
Miłosierdzie świadczone potrzebującym było dla błogosławionego Gwidona służbą "panom naszym ubogim" - tak w Regule nazywa Ojciec Założyciel chorych, ubogich, potrzebujących opieki i pomocy. Jako miłośnik ubogich kochał ich jak braci a czcił jak wizerunki Chrystusa. Charyzmat miłości miłosiernej na wzór błogosławionego Gwidona realizowały Siostry zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia, według których miały służyć z pokorą, poświęceniem i oddaniem...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 10 
Proszowice, 6-03-2020; Barbara Żaczek
Siostry starały się uczestniczyć w ogólnopolskich międzyzakonnych czuwaniach i dniach skupienia na Jasnej Górze w Częstochowie oraz diecezjalnych dniach skupienia w Krakowie organizowanych dla Sióstr pracujących w różnych zawodach. Kilkakrotnie Przełożona Generalna organizowała czuwania na Jasnej Górze dla Sióstr naszego Zgromadzenia aby ponownie oddać Zgromadzenie w niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie, a także w intencji...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 9 
Proszowice, 27-02-2020; Barbara Żaczek
Ofiara Eucharystyczna jako najpełniejszy wyraz miłości Chrystusa ku Ojcu i ku nam oraz najwyższy akt czci dla Boga stanowi centrum każdego dnia naszego życia. Wszystkie Siostry z należytą pobożnością wewnętrzną i zewnętrzną powinny codziennie uczestniczyć we Mszy świętej i składać siebie w ofierze wraz z Jezusem. Udział w Misterium Ofiary Eucharystycznej umożliwia włączenie swojego życia i modlitwy w zbawcze dzieło Chrystusa...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 8 
Proszowice, 15-02-2020; Barbara Żaczek
Każdego dnia, przy pierwszym spotkaniu Siostry witając się słowami radość i pokój - w Duchu Świętym, starały się wprowadzać je w życie. W atmosferze siostrzanej miłości i życzliwości współpracowały ze sobą dla wspólnego dobra, wzajemnie uzupełniały się i zastępowały w pracach domowych czy też apostolskich. Dzięki temu mogły bez przeszkód uczestniczyć w rekolekcjach, formacyjnych dniach skupienia organizowanych w Krakowie dla Sióstr i w uroczystościach zakonnych przeżywanych wspólnie z całym Zgromadzeniem w domu generalnym...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 7 
Proszowice, 6-02-2020; Barbara Żaczek
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego zostały sprowadzone do Proszowic dzięki staraniom ówczesnego społeczeństwa, które opiece Sióstr powierzyło dzieci w założonej ochronce. Na wielkość wspólnoty zakonnej decydujący wpływ miała praca apostolska Sióstr i warunki lokalowe. W skład pierwszej wspólnoty zamieszkałej w wynajętym domu weszło trzy siostry: dwie chórowe siostra Benedykta Biedroń i siostra Róża Biernat oraz jedna konwerska siostra Katarzyna Kajan...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 6 
Proszowice, 27-01-2020; Barbara Żaczek
W lipcu 1977 r. zakończono roboty wewnątrz budynku związane z oświetleniem i centralnym ogrzewaniem. Również na zewnątrz nabierał estetycznego wyglądu dzięki pracom szalunkowym, które w okresie od 19 do 29 lipca 1977 r. wykonał pan Jagło z Dobranowic. W tym trudnym czasie wymagającym wiele trudu i poświęcenia także ze strony Sióstr nie zabrakło radosnych dni. Jednym z nich był 20 lipca 1977 r. W tym dniu przyszła wiadomość...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 5 
Proszowice, 21-01-2020; Barbara Żaczek
Powojenna działalność Sióstr przypadała na okres systemu komunistycznego w Polsce. Polityka rządu komunistycznego zmierzała do eliminacji Kościoła z życia społecznego narodu. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku stopniowo usuwano osoby zakonne ze szkół i szpitali, odbierano łub likwidowano dzieła charytatywne prowadzone przez Zakony...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 4 
Proszowice, 31-12-2019; Barbara Żaczek
Dom Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Proszowicach został założony w 1928 r. Jest to data przyjęta zgodnie z zapisami kroniki parafialnej i kroniki domu zakonnego w Proszowicach. Za datę prawnego założenia domu zakonnego potwierdzonego zgodą ówczesnego Księdza Biskupa Ordynariusza przyjmuje się dzień 13 sierpnia 1929 r. Informuje o tym pismo z 26 XI 1959 r. wydane przez ks. Jana Jaroszewicza, Wikariusza Generalnego Kurii Diecezjalnej Kieleckiej...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 3 
Proszowice, 20-12-2019; Barbara Żaczek
W okresie międzywojennym Miasto Proszowice zajmowało przestrzeń 39,2 ha, z czego dużą część stanowiły poła uprawne, które głęboko wkraczały w obręb obszaru miejskiego. Taka forma zagospodarowania przestrzeni była właściwa dla miast tamtego regionu. W rękach mieszczan proszowickich było około 358 ha pól uprawnych, leżących w bezpośredniej bliskości samego miasta...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 2 
Proszowice, 12-12-2019; Barbara Żaczek
Pierwsza połowa XII i początek XIII wieku był okresem intensywnego rozwoju Europy, zwłaszcza zachodniej, jak również wypraw krzyżowych, które wywierały wpływ na rozwój szlaków handlowych i dróg, przyczyniały się do powstania miast. W tym też okresie ludzkość nawiedzały lata nieurodzaju, głodu, epidemii. Rezultatem klęsk, wojen, dynamicznych przemian społecznych i gospodarczych był między innymi wzrost ludzi ubogich pozbawionych najkonieczniejszych środków do życia...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 
 Poznajmy historię Sióstr Kanoniczek z Proszowic - odc. 1 
Proszowice, 5-12-2019; Barbara Żaczek
Wydawnictwo, które dzisiaj zaczniemy prezentować naszym czytelnikom w ramach działu "prossoviana online" przedstawia ponad 70. letnią historię Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Proszowicach. Jest oparta na pracy magisterskiej siostry Barbary Żaczek napisanej na Papieskiej Akademii Teologiczna w 2005 roku...
 prossoviana (on-line) - Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek... 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
marzec  31  piątek
[10.00]   (Koszyce)
Ważne spotkania informacyjne dla rolników
[20.00]   (Skalbmierz)
VII. Nocna Droga Krzyżowa (Skalbmierz - Kościelec)
kwiecień  1  sobota
[9.30-13.30]   (Skalbmierz)
"Krew darem życia - 2023" akcja honorowego krwiodawstwa
[15.00]   (Nowe Brzesko)
Baba wielkanocna - konkurs dla KGW gminy N.Brzesko
kwiecień  2  niedziela
[12.15]   (Proszowice)
Doktor Dolittle - spotkania z bajką
kwiecień  3  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego

  Zdobądź 50 darmowych spinów za rejestrację zacząć grać w kasynie online. Doładowanie w dogodnej kwocie https://www.polish-casinos.com/casino-depozyt-10-zl/ w kasynie.

  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  szczegóły
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ