facebook
.: Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania :.

    Dzisiaj jest piątek, 14 maja 2021 r.   (134 dzień roku) ; imieniny: Bonifacego, Julity, Macieja    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   wstęp   |   aktualności   | 
 artykuły, opracowania 
 |   wspomnienia   |   ludzie RP 1944   |   filmoteka   |   kalendarium   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / RP 1944 / artykuły, opracowania
O G Ł O S Z E N I A


Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania

Podchorążowie Roman Gasiński i Jan Karcz
Proszowice, 22-04-2021; Antoni Sielecki
Pchor. Roman Gasiński "Mars" i pchor. Jan Karcz "Przebój" byli pierwszymi konspiratorami w powiecie pińczowskim. Już 14 października 1939 roku z inicjatywy por. Wiesława Żakowskiego "Zagraja" odbyło się w Skalbmierzu założycielskie zebranie pierwszej w pińczowskiem placówki organizacji wojskowej. W zebraniu tym uczestniczyli także Roman Gasiński i Jan Karcz...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Oddajmy głos uczestnikowi tych wydarzeń...
Proszowice, 11-07-2020; Antoni Sielecki
Zarządzona w czerwcu 1944 roku przez Inspektora Rejonowego majora "Tysiąca" akcja przeciwko konfidentom i kolaborantom niemieckim, o kryptonimie "Kośba", zradykalizowała dodatkowo żołnierzy placówek terenowych. Ci, nie czekając na czas "Burzy", widząc paniczną ucieczkę z za Wisły załóg niemieckich oraz wielki niepokój wśród załóg miejscowych posterunków policji i żandarmerii przystąpili w trzeciej dekadzie lipca do ich likwidacji.

Niemcy w wytworzonej, niekorzystnej dla siebie sytuacji w przyfrontowej strefie, szybko likwidowali małe posterunki policyjne, tworząc z ich załóg w miasteczkach i większych ośrodkach ludnościowych liczebnie silne i bardzo dobrze uzbrojone
...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Na ulicach Proszowic ukazała się zwarta kolumna partyzancka...
Proszowice, 27-07-2019; Andrzej Solarz
Po opuszczeniu Proszowic przez Niemców, w piątek rano 28 lipca (dzień targowy) wydano rozkaz zajęcia Proszowic, około południa do miasta wkroczyła, kolumna partyzancka, składająca się z żołnierzy I i II plutonu z kompanii kpr. pchor. Jerzego Biechońskiego ps. Kłos oddziału "Dominika-Pela". Dowodzili nimi plut. Stanisław Gas ps. Modrzew (I pluton) i kapral Jan Latała ps. Drozd (II)...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rozbrojenie posterunku granatowej policji w Racławicach
Proszowice, 25-07-2019; Andrzej Solarz
"Ryszard" dobrze wiedział, że jego oddział jest zbyt słabo uzbrojony aby samodzielnie zaatakować posterunek. Partyzanci mieli do dyspozycji tylko dwa kb (z uciętą lufą tzw. urzynki), dwa pistolety i trzy granaty (okazało się później, że 2 z nich były niewybuchami). Dowódca wybrał 10 ochotników do przeprowadzenia akcji, pięciu "uzbrojonych" w drewniane kije miało czekać na zdobyczną broń...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Józef Żelaśkiewicz ps. "Orlik" o RP 1944 w Koszycach
Proszowice, 20-07-2019; Józef Żelaśkiewicz
[...] "Naród, który wyrzeka się swej przeszłości, przestaje istnieć". Dlatego my, kombatanci wraz z całym polskim społeczeństwem, od lat staramy się ocalić od zapomnienia dzieje, fakty zbrojnego wysiłku naszego narodu, a przede wszystkim postawy bohaterów tych walk i dowódców wszystkich szczebli. Piękna ziemia od Miechowa i Pińczowa aż do Wisły wykazała wspaniałą postawę jej synów, którzy na tym terenie w 1944 r. wywalczyli wolny od wroga obszar ponad 1000 km kwadratowych, prawie całkowicie opanowany przez podziemie, 120. pułk AK ziemi pińczowskiej na czele z kpt: Romanem Zawarczyńskim "Sewerem" i współpracującym...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Operacja Armii Krajowej "Burza" na ziemi miechowskiej
Książ Wielki, 8-07-2019; SŻAK Insp. MARIA
Inicjatorem i organizatorem lokalnych grup konspiracyjnych była najczęściej inteligencja wiejska (w tym liczni nauczyciele) mająca przeszkolenie wojskowe, uzyskane w przedwojennych podchorążówkach. Zakładali je w formach wojskowych przede wszystkim powracający w strony rodzinne po kampanii wrześniowej 1939 oficerowie służby stałej lub emisariusze przysłani specjalnie z wyższych szczebli dla wzmacniania miejscowej kadry dowódczej.

Nadrzędność pracy wojskowej nad działalnością polityczną w okresie 1939-1941 uznawali również działacze partii i grup politycznych. Zrozumienie tego nadrzędnego celu przyczyniło się do szybkiego łączenia powstałych spontanicznie grup i oddziałów konspiracyjnych z prężnymi...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka lipiec-sierpień 1944
Proszowice, 9-02-2019; Antoni Sielecki
Latem 1944 roku stało się pewne, że szybkimi krokami zbliża się ostateczna klęska "tysiącletniej" Rzeszy Niemieckiej. Czerwiec 1944 roku był miesiącem przełomowym w walkach aliantów z wojskami niemieckimi. Czwartego czerwca padł Rzym, a dwa dni później, szóstego czerwca wojska zachodnich aliantów rozpoczęły lądowanie w Normandii, otwierając jeszcze jeden front.

Duże postępy w bojach z niemieckim Wehrmachtem poczyniły na Wschodzie wojska sowieckie. Dotarły one do Prus Wschodnich, Wisły i Karpat. Postępy militarne aliantów i ich zwycięski marsz na wszystkich frontach nie pozostał bez echa na terenach lewobrzeżnej Wisły. Ludność miejscowa z niecierpliwością oczekiwała bliskiego już wyzwolenia spod...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka 1944 wykuta w granicie... 002
Proszowice, 3-09-2018; Andrzej Powidzki
19 stycznia 1945 roku ostatni dowódca Armii Krajowej generał brygady Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek wydał rozkaz rozwiązania AK, zwracając się do żołnierzy słowami: ...dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą.

Po rozwiązani Armii Krajowej i zakończeniu II wojny światowej żołnierzy AK znaleźli się w nowej sytuacji politycznej kraju, która nie sprzyjała...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
25. rocznica poświęcenia sztandaru Koła ŚZŻAK w Proszowicach
Proszowice, 20-07-2018; Andrzej Powidzki
25 lipca 2018 roku jest datą szczególną dla proszowickich kombatantów, albowiem w tym dniu mija 25. lat jak Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Proszowic, podlegające organizacyjnie Rejonowemu Inspektoratowi Armii Krajowej "Maria" z Krakowa otrzymało sztandar, który jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż.

Sztandar został poświęcony i przekazany proszowickiemu kołu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 25 lipca 1993 roku, w przeddzień przypadającej 49. rocznicy pamiętnego wydarzenia,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Walka zbrojna i przykłady akcji bojowych w Inspektoracie AK...
Proszowice, 29-06-2018; Józef Żelaśkiewicz
W zeszłym roku, 5 października, w krakowskim Muzeum Armii Krajowej odbyło się sympozjum historyczne Inspektorat miechowski w konspiracji i w walce zbrojnej. Podczas jej trwania zostały wygłoszone dobrze przygotowane referaty i komunikaty. Poniżej referat podpułkownika Józefa Żelaśkiewicza:

Mimo, że w drugiej połowie 1942 r wojska niemieckie były u szczytu sukcesów, a okupant podjął przyspieszoną akcję eksterminacji narodu organizacje niepodległościowe podjęły czynną walkę z okupantem...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
W służbie Bogu i Ojczyźnie
Proszowice, 21-06-2018; Józef Marecki
Zbliża się kolejna, 74. rocznica jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego wydarzenia na Ziemi Proszowskiej. Oczywiście mówimy o powstaniu "wyspy" wolności w okupowanej wówczas Polsce - Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka).

Aby uczcić i przybliżyć naszym krajanom to wydarzenie będziemy w najbliższym czasie publikowali kolejne sylwetki bohaterów tamtych czasów, ich relacje i wspomnienia oraz opracowania o RP 1944.

Poniżej krótko przypomnimy sylwetkę dowódcy 106 DP AK,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczypospolita Kazimiersko-Proszowicka i sancygniowski etap...
Miechów, 31-01-2018; Stanisław Piwowarski
I. Decydującym sprawdzianem możliwości organizacyjno - bojowych Inspektoratu Miechów "Maria" stała się próba walki powstańczej podjęta w lipcu - sierpniu 1944 nad dolną Nidą, Nidzicą, Szreniawą, Dłubnią i górną Pilicą, która doprowadziła do utworzenia Rzeczypospolitej Kazimiersko - Proszowickiej (noszącej różne lokalne nazwy, jak np. Rzeczypospolita Kazimierska, Republika Pińczowska, Niepodległość Koszycka, Państwo Wiślickie), położonej na bezpośrednim zapleczu frontu sowiecko - niemieckiego i mającej poważne znaczenie dla toczących się wówczas walk o przyczółek sandomierski...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Inspektorat Miechów ZWZ/AK, jego czołowe postacie i...
Kraków, 26-10-2017; Andrzej Marciniak
Inspektorat Rejonowy ZWZ/AK Miechów "Miś", "Michał", "Maria" został podzielony na trzy obwody: Miechów, Olkusz oraz Pińczów. Podlegał bezpośrednio Komendzie Okręgu Kraków i swym zasięgiem obejmował obszar 3 tys. km2 i był zamieszkany przez 370 tys. osób. Inspektorat systematycznie przekształcał się organizacyjnie i strukturalnie.

Zasadniczo należy wydzielić cztery okresy w działalności Inspektoratu. W pierwszym z nich (1939-42) przeprowadzono intensywną akcję scalenia organizacji konspiracyjnych. W warunkach konspiracyjnych produkowano broń i amunicję, powołano liczne placówki, utrzymywano punkty na szlakach przerzutowych na Węgry oraz prowadzono kursy dla podoficerów i podchorążych...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Iskry ducha z których rodzą się ziarnka mądrości
28-07-2017; Piotr Staniszewski
Kolejne obchody Rocznicy Powstania Rzeczypospolitej Partyzanckiej 1944 na terenach dzisiejszych powiatów buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego i proszowickiego skłaniają do refleksji i wspomnień nad zasadnością i skutecznością wojennych działań partyzanckich. Literatura przedmiotu i wspomnienia uczestników tych wydarzeń zawierają opisy walk niepodległościowych pododdziałów partyzanckich, niewiele miejsca poświęcając ogólnemu zamysłowi politycznemu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Akcja na Bank Spółdzielczy w Wolbromiu
20-07-2017; Andrzej Solarz
Z określeniem daty dziennej początku Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 (Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej) są drobne problemy. W zależności od rejonu skąd pochodzi mówiący, podaje on datę ważnego wydarzenia, które miało miejsce latem 1944 roku w najbliższym terenie i uznaje je za początek Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

Partyzanci działający na terenie Inspektoratu AK "Maria" wiedząc o zbliżających się wojskach radzieckich i widząc słabnące siły Niemców, znacznie zwiększyły swoją aktywność...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Odwód żywy powstania...
22-08-2016; Piotr Staniszewski
Ocena zdolności bojowej pododdziałów partyzanckich prowadzących działania nieregularne na terenie Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej w 1944 r. nie należy do zadań łatwych. Zależy w dużym stopniu od struktur organizacyjnych zgrupowań partyzanckich tworzonych przez ugrupowania polityczne Podziemia Niepodległościowego aspirujące do władzy na wywalczonym terenie wolnym od okupanta jak i od wyszklenia, zaopatrywania a także od ukształtowania samego terenu i nasycenia go infrastrukturą, przy wykorzystaniu której można prowadzić partyzanckie działania bojowe...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jednostki wojskowe w Inspektoracie "Maria"
RP 1944, 4-08-2016; Stanisław Piwowarski
Wiosną 1944 r. w Inspektoracie Rejonowym "Maria", obejmującym obwody: Miechów "Magdalena", Olkusz "Olga" i Pińczów "Pelagia" przystąpiono do tworzenia jednostek taktyczno-bojowych. W maju, w oparciu o posiadane aktywa ludzkie, zaplanowano powołanie pełnowartościowej dywizji piechoty i spieszonej brygady kawalerii; w czerwcu i lipcu prowadzono niezbędne prace organizacyjne i starannie dobierano kadrę dowódczą. Inspektor "Marii", mjr Bolesław Nieczuja-Ostrowski ps. "Bolko"-"Tysiąc", na podległym sobie terenie tworzył, zgodnie z Tabelą jednostek odtwarzanych przez komendy okręgów (obszarów), dwie wielkie jednostki, określane wyraźnie w lipcu jako 106 Dywizja Piechoty i Krakowska Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Uroczystości pod pomnikiem w Łęgu
Kraków, 7-05-2016; Jacek Janiec
W dniu 8 maja 2015 r o godzinie 9.00 przed pomnikiem w Łęgu delegacje: Zrzeszenia "Wolność i Niezawislość" Obszaru Południowego, Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Inspektoratu "Maria" 106 DP, Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. "Orląt Lwowskich" w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila" oddadzą hołd poległym bohaterom wydarzeń z 8 maja 1944 r.

W nocy 14/15 kwietnia 1944 r. na placówkę "Kura" położoną w okolicy Koniuszy koło Proszowic samolot Halifax JP-180 "V" w operacji Weller 11,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka 1944 wykuta w granicie...
Proszowice, 19-09-2015; Andrzej Solarz
W najbliższy czwartek (24 września) około godziny około godziny 9.30 na murze Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca wkroczenie 28 lipca 1944 roku oddziałów partyzanckich Armii Krajowej do naszego miasta. Tym samym Proszowice zostały kolejnym miastem...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rozkazy, które odwołano
RP 1944, 5-08-2015; Paweł Staniszewski
W okręgu IV (krakowskie i śląskie) plan operacyjny ''Burzy'' odbiegał znacznie od założeń wzmożonej dywersji, a zakładał regularne walki powstańcze na terenach okręgów Kraków i Śląsk według koncepcji powstania powszechnego. W końcu lipca 1944 r. gen. dr Stanisław Roztworowski ''Odra'' zgłosił się na odprawę do Komendy Głównej AK i otrzymał dyrektywy...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i... (02)
Rzeczpospolita Partyzancka, 7-08-2014; Piotr Staniszewski
Analizując działania partyzanckie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku należy poszukiwać odpowiedzi na pytania: czy powstanie Rzeczypospolitej Partyzanckiej wpisywało się w polskie dylematy wolności czy było podporządkowane celom militarnym?...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
W obronie Enklawy - 5 sierpnia 1944
RP 1944, 4-08-2014; Paweł Staniszewski
Trzecia dekada lipca 1944 roku dla hitlerowców nacechowana była działaniami odwrotowymi. Ofensywa radziecka, która w tym czasie wzmogła się doprowadziła do ożywienia aktywności wszystkich ugrupowań partyzanckich szczególnie w pobliżu frontu. W lipcu w 1944r. na lewym brzegu Wisły...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Lipcowa polska partyzancka brać
RP 1944, 24-07-2014
Trzecia dekada lipca 1944roku dla hitlerowców nacechowana była działaniami odwrotowymi. Ofensywa radziecka, która w tym czasie wzmogła się doprowadziła do ożywienia aktywności wszystkich ugrupowań partyzanckich szczególnie w pobliżu frontu. W lipcu w 1944r. na lewym brzegu Wisły...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Weronika Czerwiec - bohaterka Ziemi Nowobrzeskiej 1944 r.
Nowe Brzesko, 16-07-2014
W dniu 27 lipca 2014 r. przypada 70 rocznica Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstania Lipcowego w Gminie Nowe Brzesko. Niemniej jednak główną uroczystością związaną z zaplanowanymi obchodami będzie odsłonięcie w dniu 15 sierpnia br. na terenie klasztoru w Hebdowie,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i... (01)
Rzeczpospolita Partyzancka, 3-07-2014
Znalezienie odpowiedzi na tytułowe pytanie wydaje się być nie możliwe bez znajomości polityki faktów dokonanych Stanisława Mikołajczyka - Premiera Polskiego Rządu Emigracyjnego w Londynie w odpowiedzi na stanowisko największych uczestników koalicji antyhitlerowskiej ustalone w czasie spotkania w Moskwie przez ministrów spraw zagranicznych...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Kazimiersko - Proszowicka..., czy po prostu Rzeczpospolita...
Rzeczkospolita Partyzancka, 18-06-2014
Tomasz Stężała (historyk, pisarz, prywatnie wnuk generała Michała Nieczui-Ostrowskiego) po przeczytaniu w naszym Serwisie artykułu Zbigniewa Pałetki ''Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy?...'' z 19 lutego br. (odnośnik do artykułu TUTAJ) poprosił Redakcję IKP abyśmy zamieścili...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Proszowice w dniach Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944
Proszowice, 17-06-2014
Niewiele jest pisemnych wspomnień z czasu okrutnych dni niemieckiej okupacji i radzieckiego zniewolenia mieszkańców Ziemi Proszowskiej. Aktywni uczestnicy sprzeciwu wobec niemieckich barbarzyńców, jeżeli przeżyli, ginęli lub byli zamykani na długie lata w więzieniach nowego okupanta,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy?...
Rzeczkospolita Partyzancka, 19-02-2014
Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, nazywana była również, jako Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy też Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka. Nazwa ta, spełnia wszystkie kryteria, które przyczyniły się do powstania wolnego terytorium od wpływu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Jaki był czas operacyjny mjr Willy Wehrmaiera?
7-08-2013
Dowódca 120 pułku, który początkowo nie miał jeszcze rozpoznania sił przeciwnika w Skalbmierzu, wiedział jednak już z pierwszych meldunków, że jest to pacyfikacja miasta i okolicy, że należy przyjść mordowanej ludności natychmiast z pomocą. Nowego przeciwnika, który ujawnił się pod Jaksicami należy rozpoznać przez walkę, zatrzymać na miejscu jak najdłużej,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Skalbmierz i Jaksice 1944
Skalbmierz, Jaksice, 6-08-2013
...pamięć o wielkim zrywie niepodległościowym, czyli Powstaniu Warszawskim. To dramatyczne wydarzenie, nagłaśnianie przez media i liczne dyskusje, pozostawia w cieniu inne dramatyczne wydarzenia roku 1944, kiedy to front wschodni wszedł na ziemie Rzeczypospolitej. 5 sierpnia 1944 roku, w niewielkim Skalbmierzu i pod nieodległymi Jaksicami...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka - wiersz
Proszowice, 26-07-2013
Kiedy nastał lata miesiąc drugi
I kłosy zbóż prawie już dojrzały,
Trwał wojny kolejny rok długi,
Gdy wojska wroga zajęły kraj cały...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Spóźniony rozkaz, czyli ''Kasia'' i ''Dusia'' w ''Kawiarni''
13-08-2012
Artykuł ten nawiązuje do działań 120 p.p. im. Ziemi Pińczowskiej ''Kawiarnia'' i jego mobilizowania oraz organizacji do wykonywania zadań bojowych w ramach Akcji Burza na terenie Rzeczypospolitej Partyzanckiej w rejonie Skalbmierz - Koszyce. 120 Pułk ''Kawiarnia'' przyjął niezamierzoną walkę...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Tajemnice Burzy
6-08-2012
Jest to próba naświetlenia skrajnie trudnych warunków politycznych i strategicznych w których realizowała się ''Akcja Burza'', w której brał udział 120 p.p. AK im. Ziemi Pińczowskiej dowodzony przez ówczesnego kpt. Romana M.Zawarczyńskiego, w którego składzie realizował zadania 4 koszycki batalion AK dowodzony przez por. St.Padło......
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Zapomniany Bohater - Zawarczyński Roman Marian ''Sewer''
Proszowice, 20-07-2011
Artykuł który Państwu prezentuje to próba biografii osoby Romana Mariana Zawarczyńskiego pseudonim ''Sewer'' dowódcy 120 Pułk Piechoty AK Ziemi Pińczowskiej ''Kawiarnia''. Osoba naszego bohatera w wielu dokumentach AK znana jest tylko z pseudonimu...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Partyzanci zajmują Proszowice
Proszowice, 18-06-2011
Wkrótce po udanej akcji w Czechach zapadła decyzja o zajęciu wolnych już od Niemców Proszowic. Bolesław Nieczuja-Ostrowski w swojej książce ''Rzeczpospolita Partyzancka'' wymienia kilka powodów tej decyzji. Po pierwsze zachodziła obawa, że w mieście może dojść do grabieży majątku społecznego,...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Zasadzka w Czechach
Proszowice, 17-06-2011
Pod wpływem coraz częstszych i coraz bardziej zuchwałych ataków partyzantów na posterunki niemieckie w małych miejscowościach, Niemcy zaczęli się koncentrować w większych ośrodkach. 27 lipca, około godziny 8 rano, w siedzibie dowództwa 106 DP AK...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
PAMIĘCI - 120 Pułku Armii Krajowej - ''Kawiarnia''
10-08-2010
'Ojczyzna to była nasza teraźniejszość
nasza młodość, walczyliśmy wierząc,
że to co robimy ma wielki sens.'

Ten cytat z Muzeum Powstania Warszawskiego...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Nie tylko Warszawskie
Proszowice, 31-07-2010
Powstanie nie tylko Warszawskie ale i Nasze. W lipcu na ziemiach naszego Regionu zostaje utworzona Rzeczpospolita Partyzancka. Parę dni później w Warszawie w wybucha Powstanie Warszawskie, zbrojne wystąpienie przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka (Rzeczpospolita Kazimiersko - Proszowska)
Proszowice, 27-07-2010
Takiego określenia używa w swojej fundamentalnej pracy Bolesław Michał Nieczuja Ostrowski, który w sierpniu 1943 roku, w randze majora podjął obowiązki Inspektora, Inspektoratu Rejonowego AK Miechów (Maria - od imienia Matki Boskiej)...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Wyprawa na posterunek żandarmerii niemieckiej w Niegardowie
Radziemice, 5-02-2010
Opisana poniżej akcja miała miejsce w 1944r. Partyzanci Armii Krajowej z Oddziału Fundament postanowili rozbroić Niemców na posterunku w Niegardowie. Do wyznaczonego zadania zgłosili się: Mieczysław Olech ps. Olcha, Benedykt Szastak, ps. Fundament, Wawrzeń Bronisław, ps. Warka, Luty Piotr, ps. Czarny i Rosjanin...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Rzeczpospolita Partyzancka 1944
Proszowice, 28-07-2009
Struktury polskiego państwa podziemnego i jego armii zaczęły w okupowanej Polsce powstawać po zakończeniu kampanii wrześniowej. Rejon Proszowic nie był tu wyjątkiem. Nasilenie partyzanckiej aktywności przypada szczególnie na rok 1944, co wiązało się z nadciągającą ze wschodu ofensywą Armii Czerwonej, która wypierała Niemców z zajętych przez nich wcześniej terenów...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
Msza św. polowa w Dodowie
Dodów, 23-07-2009
Msza polowa odprawiona w dniu 5 sierpnia 1944 roku, przez Kapelana, Armii Krajowej oddziału ''Fundamet'' ks. Jana Dunca, była w intencji Rzeczpospolitej Kazimiersko-Proszowickiej. Obszar wolny od niemieckich żołnierzy wynosił ponad 1000 km2...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 
65. Rocznica Powstania Lipcowego
Nowe Brzesko, 20-07-2009
Nowobrzeszczanie obchodzą 65. rocznicę ''Powstania Lipcowego''. Rankiem 27 lipca 1944 roku oddział partyzantów zaatakował jadących od Koszyc niemieckich żandarmów, kilka godzin później nad to nadwiślańskie miasteczko nadleciały hitlerowskie samoloty z bombami...
   Rzeczpospolita Partyzancka 1944 - artykuły, opracowania 


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Tylko w starciu poglądów prawda się ujawnia.
(Helwecjusz)
maj  14  piątek
maj  15  sobota
maj  16  niedziela
maj  17  poniedziałek
DŁUGOTERMINOWE:
NA SKRÓTY
 • prossoviana on-line

 • Rzeczpospolita Partyzancka 1944


 • PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
  strona redakcyjna
  regulamin serwisu
  zespół IKP
  dziennikarstwo obywatelskie
  legitymacje prasowe
  wiadomości redakcyjne
  logotypy
  patronat medialny
  archiwum
  reklama w IKP
  hierarchia
  parametry
  miejsce prezentacji
  ceny
  przyjaciele
  copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
  Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
  Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

  KONTAKT Z REDAKCJĄ
  KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ